Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

Τίτλος: Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

Ημερομηνία: 30-31 Μαρτίου 2018

Τόπος: Πρακτική Άσκηση σε Πτωματικά Παρασκευάσματα: Εργαστήριο Ανατομίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Θεωρητικό Μέρος: Δώμα Π.Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Α' Ανακοίνωση:

Πρόγραμμα:

Για να κάνετε εγγραφή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Εγγραφή