25ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου

Τίτλος: 25ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου

Ημερομηνία: 19-21 Σεπτεμβρίου 2019

Τόπος: The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Α' Ανακοίνωση:

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την υποβολή των εργασιών σας στο συνέδριο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ