4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της Ελληνικής Εταρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ)

Τίτλος: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της Ελληνικής Εταρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ)

Ημερομηνία: 13-15 Δεκεμβρίου 2019

Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης", αίθουσα Thessaloniki, ΔΕΘ HELEXPO, Θεσσαλονίκη