Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Τίτλος: Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Ημερομηνία: 12-13 Απριλίου 2019

Τόπος:Electra Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την υποβολή εργασιών σας στο συνέδριο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ